O filtraci

Pro úspěšnou slévárnu odlitků je v dnešním vypjatém konkurenčním prostředí nezbytné vyrábět kvalitní odlitky, snižovat míru zmetkovitosti a zvyšovat produktivitu. Nekovové vměstky a struska jsou jedním z nejrozšířenějších důvodů zmetků u kovových odlitků. Nepříznivě ovlivňují povrch odlitků, mechanické vlastnosti a obrobitelnost. Nejúčinnějším způsobem eliminace strusky a nekovových vměstků jsou keramické filtry.

Proč filtrovat?

  • Filtry zachycují kovové a nekovové vměstky
  • Mění turbulentní proudění kovu na laminární a tím zamezují sekundární oxidaci a rozrušování forem
  • Zlepšují povrch odlitků a obrobitelnost
  • Snížením zmetkovitosti pomáhají zvýšit produktivitu a ekonomiku výroby odlitků


Jak filtr funguje?           Animace filtrace

Při použití lisovaných keramických filtrů se uplatňují tři mechanizmy filtrace:

  • Filtrace "cezením", spočívající v zachycování částic větších než je velikost otvorů na vstupní straně filtru
  • Filtrace vytvářením "filtračního koláče", který se tvoří postupným zachycováním částic na vstupní straně filtru, přičemž filtrační koláč zachycuje i vměstky, které  jsou menší než je velikost původních otvorů filtru
  • Filtrace hloubková, probíhající v otvorech a kanálech v celém objemu filtru, jejíž základní princip spočívá v adhezi částic na stěnách otvorů a kanálů keramického filtru.  

Jaký typ filtru zvolit?

Lisovaný filtr se vyznačuje vyváženým poměrem vlastností, které jsou důležité pro dosažení velmi dobrého výsledku filtrace: vysoký filtrační efekt, stabilní průtočná plocha, rozměrová přesnost a příznivá cena. Konkrétní rozměry lisovaného filtru umožňují vypočítat potřebnou průtočnou plochu a zvolit jeho vhodnou velikost. Přesně definovaná a stálá průtočná rychlost u lisovaných filtrů pomáhá stabilizovat technologický proces výroby odlitků a zejména u automatických licích linek zproduktivnit výrobu. Lisované filtry jsou díky plným bočním stranám vhodné pro automatické zakládání do forem pomocí robotů.

Důležitým aspektem pro výběr vhodného filtr je druh filtrovaného kovu a teplota lití. Tomu je nutno přizpůsobit jak materiál, tak i počet a průměr otvorů, zajišťujících výše popsané vlastnosti filtru. Rádi Vám pomůžeme zvolit nejvhodnější typ filtru a jeho vhodné umístění do vtokové soustavy.


Ekonomika filtrace

Prvotním cílem použití filtru je bezesporu zlepšení kvality odlitku, ale je také nutno sledovat - v dnešní době tvrdé konkurence zejména - jeho vliv na cenu odlitku. Na první pohled se může zdát, že použití filtru pouze zvýší náklady na odlitek, ale skutečnost je, nebo lépe měla by být, opačná. Používání filtrů musí snížit procento neshodných výrobků a tím přinést i příznivý ekonomický vliv na cenu výrobku. Jednoduchý výpočet ekonomického přínosu filtrace .

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace